Yeni Makaleler

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik Büyüme Nedir? Yaşamak için ne yaparsan yap, ekonomik büyüme senin için önemlidir. Ekonomik büyüme ve bir ulusal ekonominin boyutundaki ve şeklindeki değişiklikleri analiz ederek görebileceğiniz makro ekonomik eğilimler, bireyleri, işletmeleri ve kuruluşları etkilemektedir.

Bu makale içerisinde ekonomik büyümenin neden önemli olduğuna; nasıl ölçüldüğüne ve Türkiye’deki mevcut tablonun neye benzediğine bir göz atıp değerlendireceğiz.

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme, bir ekonominin belirli bir süre içindeki toplam üretiminin bir ölçüsüdür. Analistler, genel ekonomik büyümeyi ölçerek, bir ülkeyi etkileyen geniş ekonomik eğilimleri araştırabilir ve ekonominin istikrarlı, büyüyen veya küçülen olup olmadığını görebilir.

Bu, hükümeti ve maliye politikalarını etkilemeye yardımcı olduğu için ulusal düzeyde önemlidir. Bireysel düzeyde, ekonominin genel durumu genellikle kendi kişisel koşullarımızda yansıtılmaktadır. Büyüyen bir ekonomide, bireylerin maaş artışları alma ve daha yüksek bir yaşam standardına sahip olma olasılıkları daha yüksek olabilirken; küçülen bir ekonomi işgücü piyasasında güvensizliğe, işten çıkarmaların artmasına ve tüketici güveninin kaybına neden olabilmektedir.

Ekonomik Büyüme Nedir?
Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik Büyüme Nasıl Ölçülür?

Ekonomistler tipik olarak ekonomik büyümeyi GSYİH – gayri safi yurtiçi hasılayı kullanarak ulusal düzeyde ölçer. GSYİH, en basit şekliyle, bir ülkede üretilen tüm malların ve satılan hizmetlerin mali değeridir. Genellikle kişi başına düşen GSYİH’yi, yani toplam GSYİH miktarının ülkedeki insan sayısına bölünmesiyle ifade edildiğini görürsünüz. Bu, nüfus büyüklüğündeki değişikliklere rağmen GSYİH’yı daha kolay karşılaştırabileceğiniz anlamına gelir.

GSYİH’nın bir çeyrek veya yıldan diğerine nasıl değiştiğini göstererek; ülkenin genel ekonomik çıktısının nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Genellikle ekonomik büyümenin, ekonominin dönem içinde büyüdüğü veya küçüldüğü miktarı temsil eden bir yüzde değişimi olarak ifade edildiğini görürsünüz.

Yıllara Göre Türkiye Ekonomik Büyümesi

Türkiye’de ekonomik eğilimler TÜİK tarafından izlenmektedir. GSYİH ve ekonomik büyüme bilgileri üç ayda bir yayınlanmaktadır. Tahminler, ek veri akarken gözden geçirilip ve rafine edilmektedir. Ayrıca, uzun vadeli bir tablo çizmek için çevrimiçi olarak son 20 yıla ait yıllık ek verileri de bulabilirsiniz. Farklı hesaplama yöntemleri nedeniyle bunun gibi büyüme oranlarının biraz değişebileceğini belirtmek gerekir.

Örnek olarak son birkaç yıldaki Türkiye GSYİH büyümesi:

2016’da GSYİH büyümesi% 1,64 oldu
2017’de GSYİH büyümesi% 2,37 oldu
2018’de GSYİH büyümesi% 2,93 oldu
2019’da GSYİH büyümesi% 2,16 oldu

Ekonomik Büyüme Oranları Neden Önemlidir?

Bir ülkenin ekonomik büyümesi ve istikrarı, vatandaşların yaşamlarını doğrudan etkiler. Bir ekonominin büyüdüğü ve şirketlerin iyi gittiği yerlerde, işletmelerin maaş artışları ve çalışanları elde tutma için teşvikler sunma olasılığı daha yüksek olduğundan, işgücü işlerinde kendilerini daha güvende hissedebilmektedir.

Bireyler daha yüksek harcanan gelire sahip olabilmektedir; Dolayısıyla daha fazla tasarruf ve yatırım yapmanın yanı sıra daha fazla harcama yapabilmektedir. Bu nedenle ekonomik performansı daha da artırabilmektedir. Hükümetler ayrıca, kamu yatırımlarına ve eğitim ve sağlık gibi günlük yaşamın diğer yönlerinde iyileştirmelere izin veren vergi gelirlerinde bir artış görüyorlar.

İstikrarlı ekonomik büyüme yatırımcılar için çekicidir ve doğrudan yabancı yatırımının daha yakın olacağı anlamına gelmektedir. Şirketler, genel merkezlerini, iyi vergi veya başka teşvikler sunan daha istikrarlı bir ülkeye taşıyabilmektedir. Dolayısıyla daha fazla iş yaratıldığı ve büyüme döngüsünün devam etme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Ekonomik Büyümenin Ana Faktörleri Nelerdir?

Ekonomik büyümeyi etkileyen ana faktörler şunlardır:

  • Beşeri sermaye – bir ekonomide mevcut olan işçi sayısı
  • Teknoloji, bilgi ve eğitim seviyeleri
  • Ülkede mevcut yatırım ve fiziki sermaye
  • Ham maddeler ve kaynaklar
  • Devlet istikrarı ve iş dostu politikalar

Genel anlamda, işgücü için daha fazla insan varsa ve hatta işçiler için yüksek düzeyde bilgi ve eğitim mevcutsa, ekonomi daha verimli olabilir. İstikrarlı, büyüyen ve işletmelere cazip teşvikler ve vergi rejimleri sunan ekonomiler, aynı zamanda ekonomik büyümeyi daha da teşvik eden yüksek düzeyde yatırım çekebilir.

Ekonomik Büyüme

Öte yandan, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek bazı temel faktörler; örneğin hükümet politikası, savaşlar veya doğal afetlerden kaynaklanan fiili veya beklenen istikrarsızlığı içermektedir. Zayıf eğitim seviyeleri, düşük kamu yatırımı ve korumacı veya kapalı ticaret yaklaşımları da ekonomik büyümeyi engelleyebilmektedir.

GSYİH’ye Karşı Ekonomik Büyüme

Ekonomik büyüme, genellikle çeyrek veya yıl boyunca GSYİH’da meydana gelen değişiklik olarak ölçülmektedir. Ancak bu, ekonomik büyümenin mevcut tek ölçüsü değildir.

Diğer önemli ekonomik göstergeler arasında enflasyon, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi yer alıyor. GSYİH, verilerin amacına bağlı olarak biraz farklı şekillerde de hesaplanabilmektedir. Örneğin, bazı GSYİH rakamları, kişi başına ‘gerçek’ bir GSYİH rakamı veren ve harcama gücünün nasıl değiştiğini yansıtan enflasyonu hesaba katacaktır.

Güçlü ekonomik büyüme, daha yüksek gelmektedir. Bu nedenle daha iyi iş fırsatları ve yurtdışından yatırım artışı anlamına gelebilmektedir. Fırsatları belirlemek ve GSYİH ile ekonomik büyümeyi artırmanın yollarını bulmak için ekonomik analizi kullanarak, bir ülke ekonomik istikrar ve pozitif bir büyüme döngüsü sağlayabilir.

Hakkında forextakip

Kontrol et

Bireysel Emeklilik Hesapları

Bireysel Emeklilik Hesapları

Türkiye ve BES sistemi?  Bireysel Emeklilik Hesapları veya Bireysel Emeklilik Düzenlemeleri ne anlama gelmektedir?  Emeklilikten …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir